Jól alakul a foglalkoztatottság hazánkban

Foglalkoztatottság növekedése

A vállalkozások pótlólagos munkaerő iránti kereslete 2022 negyedik negyedévében a Covid-válság előtti szinten alakult, míg az áprilisi vállalati felmérések alapján az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága a feldolgozóiparban és a szolgáltatásoknál továbbra is pozitív.

Az orosz–ukrán háború és az energiaválság kihívásait is jól vészelte át a munkaerőpiac, amely a korábbiakhoz képest is nagyobb ellenálló-képességet mutat. Az átmeneti gazdasági lassulás ellenére rekordmagasan, 4,7 millió fő körül alakulhat a foglalkoztatottság. A munkaerőpiac eredményei továbbra is jelentősek, a felívelő pályát nem törte meg a válságos időszak sem. A kormány konvergenciaprogramja emlékeztet: a 2010-es kormányváltás előtt Magyarország munkaerőpiacát magas inaktivitás, az Európai Unió egyik legmagasabb munkanélküliségi rátája és alacsony foglalkoztatási szint jellemezte.

Az Orbán-kormány 2010-es intézkedései

A kedvezőtlen folyamatok a gazdasági növekedést is gátolták. Éppen ezért az Orbán-kormány 2010-ben a foglalkoztatási fordulat elérését tűzte ki egyik fontos céljául. Ennek érdekében az adórendszert úgy alakították ki, hogy támogassa a munkahelyek megőrzését, újak létrehozását és a munkakeresők elhelyezkedését. A sikeres gazdaságpolitikai intézkedések eredményeképpen 2010-et követően a foglalkoztatás és az aktivitás is jelentős emelkedésnek indult, a munkanélküliség pedig számottevően csökkent. Érdemes megjegyezni: a kormány kezdeményezésére 2016 végén megkötött hatéves bér- és adómegállapodás hozzájárult ahhoz, hogy a dinamikus reálbéremelkedéssel párhuzamosan folytatódjon a foglalkoztatás bővülése. Az egyezséggel a kormány megerősítette az adórendszer és a magyar bérek költségoldali versenyképességét, valamint növelte az ország tőkevonzó erejét.

A munkatermelékenység növelésének elősegítésén keresztül pedig tartósan hozzájárult a gazdasági növekedéshez. A két számjegyű bérdinamika ösztönözte a munkapiaci aktivitás további növekedését is. Lépésről lépésre sikerült elérni és fenntartani a 4,7 milliós foglalkoztatási szintet, Magyarország munkaerőpiaci mutatói pedig évek óta kedvezőbbek az uniós tagállamok átlagánál. A konvergenciaprogram rámutat arra is, hogy a 2008-as pénzügyi válság a laza munkaerőpiaci környezetben a foglalkoztatás visszaesését és ezzel párhuzamosan a munkanélküliség jelentős megugrását eredményezte, amelyet aztán lassú helyreállás követett.

Rekordmagas a foglalkoztatottság

Ezzel szemben a feszes munkaerőpiaci környezetnek és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 2010 óta bekövetkezett foglalkoztatási folyamatokat a koronavírus-járvány is csak átmenetileg vetette vissza. A munkanélküliségi ráta nem haladta meg az öt százalékot és nemzetközi összevetésben is a legalacsonyabbak között szerepelt. A járvány lecsengését gyors munkaerőpiaci korrekció követte, a foglalkoztatottak száma újabb csúcsra emelkedett. Az adatok alakulása továbbra is kedvező, ebben jelentős szerepet játszanak a kormány munkahelyeket védő és új álláshelyek létrehozását támogató intézkedései. Mindezek eredményeképpen az átmeneti gazdasági lassulás ellenére is rekordmagas, 4,7 millió fő körül alakulhat a foglalkoztatottság – teszi hozzá a konvergenciaprogram kitekintése. Mélyről indultunk, az Orbán-kormány azonban 2010-től számos intézkedéssel segítette elő a kedvező változást.

Forrás: magyarnemzet.hu

További cikkek