Amit a munkanélküli segélyről tudni kell

Nagyon sokan lettek munkanélküliek a koronavírus járvány okozta helyzetben. Közel ötszázezren keresnek most munkát. Számukra amíg nem találnak munkát, lehetőségként adódik a munkanélküli segély.

Ahhoz, hogy az álláskeresőket megillessék az egyes támogatások, regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bejelentett lakcím alapján illetékes foglalkoztatási osztályán. Ez percek alatt elvégezhető az NFSZ honlapján. Már meglévő regisztráció esetén az ellátás iránti kérelmet kell benyújtani az igénylőnek  személyesen, e-mailben, ügyfélkapun keresztül, vagy online (elektronikus ügyintézés). A kormányablak oldala szerint azok, akik az elektronikus ügyintézést nem tudják megoldani, postán is eljuttathatják a szükséges dokumentumokat az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályára. Aki csak személyes megjelenéssel tudja teljesíteni a kérelem és a szükséges dokumentumok leadását, azt a foglalkoztatási osztályok előtereiben elhelyezett gyűjtődobozok útján teheti meg. Kinek jár? Munkanélküli segélyt az kaphat, aki álláskereső és igényli az az ellátást. Álláskeresőként pedig a következő feltételeknek kell megfelelni: rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, nem tanul oktatási intézmény nappali tagozatán, nem jogosult öregségi nyugdíjra, rehabilitációs járadékra, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátására, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével nem áll munkaviszonyban, egyéb kereső tevékenységet sem folytat, valamint elhelyezkedése érdekében a járási hivatalban álláskeresőként regisztráltatja magát, az illetékes járási hivatallal együttműködik. Ha a fentiek közül bármelyik kritérium nem teljesül, akkor az igénylő nem minősül álláskeresőnek, így álláskeresési támogatást sem kaphat. Az igényléshez fontos, hogy: az álláskereső a munkanélkülivé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezzen. Jogosultsági időt munkaviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Bizonyos dokumentumok elengedhetetlenek a munkanélküli támogatás megállapításához. Ezek az NFSZ honlapja alapján a következők: „TB kiskönyv”/OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (a munkáltató adja ki),bankszámlaszám, amennyiben az igénylő rendelkezik vele és a folyósítást arra kéri, munkáltatói igazolás (egyszerűsített foglalkoztatás esetén),igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához, amelyet a munkáltató állít ki, adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, amelyet a munkáltató állít ki ,jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszüntetésekor, amelyet a munkaáltató állít ki,külföldről hazaérkező munkavállaló esetében U1 munkaviszony igazolás az utolsó munkavégzés tagállamából. A vállalkozói tevékenység megszüntetéséről nem szükséges igazolás, mivel annak bejelentését követően a közhiteles nyilvántartásból ez az információ lekérdezhető. A munkanélküli ellátást a korábbi kereset, illetve az álláskeresővé válást megelőző 3 évben szerzett jogosultsági idő figyelembe vételével alapján határozzák meg. 10 nap jogosító idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg. A munkanélküli segély összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett – munkaerő-piaci járulék alapjának, vagyis a bruttó fizetésnek alapulvételével kell kiszámítani. Az álláskeresési járadék összege a kiszámított járulékalap 60%-a, amely nem lehet magasabb a legkisebb minimálbér összegénél.

 

Forrás: hvg.hu

További cikkek