Hirdetési feltételek

Nem használható az állásportál az alábbi célokra:

(1) álláshirdetések feladása olyan módon, amely nem felel meg az alkalmazandó helyi, országos, vagy nemzetközi jogforrásoknak, ideértve különösen a munkavégzésre és foglalkoztatásra, egyenlő munkalehetőségre, valamint munkavállalási feltételekre vonatkozó jogszabályokat, továbbá az adatok védelmére, felhasználására és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogszabályokat; 

(2) olyan álláshirdetések feladása, amelyeknél az alkalmazás feltétele meghatározott állampolgárság, vagy jogszerű állandó lakóhely létesítése egy meghatározott országban, kivéve ha ez a törvényeknek, rendeleteknek, közigazgatási határozatoknak vagy szövetségi, állami, vagy helyi önkormányzati szerződéseknek való megfelelés érdekében szükséges; 

(3) olyan álláshirdetések feladása, amelyek olyan kiválasztási követelményeket vagy kritériumokat tartalmaznak, amelyek nem tartoznak a hirdetett állás tényleges, vagy törvényes követelményei közé; 

(4) termékek vagy szolgáltatások eladása, népszerűsítése, vagy hirdetése; 

(5) franchise ajánlatok vagy piramisjátékra vonatkozó felhívások feltöltése, "klubtagságok", terjesztői lehetőségek, multi level marketing lehetőségek 

(6) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kezdeti vagy periodikus befizetést igényel, vagy további tagok, elosztók, vagy ügynökök toborzását kívánja meg; 

(7) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kizárólag jutalékot fizet, kivéve, ha a hirdetés kifejezetten tartalmazza, hogy az állás kizárólag jutalékot fizet, és világosan körülírja a terméket vagy szolgáltatást, amelynek eladását a jelentkezőtől várják;  

(8) olyan lehetőségek meghirdetése, amelyek nem jóhiszemű foglalkoztatásra vonatkoznak; 

(9) szexuális szolgáltatások hirdetése, illetve szexuális természetű álláshoz munkavállalók keresése; 

(10) emberi testrészek felhasználását vagy adományozását kérni, ideértve különösen a humán reprodukcióval kapcsolatos szolgáltatásokat, így a pete-adományozást, illetve a béranyaságot; 

(11) meghatározott politikai párt, politikai célkitűzés, álláspont, vagy ügy népszerűsítése; 

(12) meghatározott vallás népszerűsítése; 

(13) olyan állások hirdetése, amelyek esetében a jelentkezőnek információt kell nyújtania (i) faji vagy etnikai eredetéről, (ii) politikai nézeteiről, (iii) filozófiai vagy vallásos nézeteiről, (iv) szakszervezeti tagságáról, (v) fizikai vagy mentális egészségéről, (vi) szexuális életéről, (vii) büntetőjogilag üldözendő cselekmények elkövetéséről, vagy ellene folyamatban levő büntetőeljárásról, vagy (vii) koráról, kivéve amennyiben azt az alkalmazandó jog megengedi. 

(14) olyan üzleti vagy üzletszerű lehetőségek hirdetése, amely reklám céljából népszerűsíti a hirdetőt illetve tevékenységét.

(15) valótlan vagy felszámolás alatt álló hirdetők hirdetéseinek a közzétételére.